ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Proč léčbu hypertenze určitě neopomíjet ani v pandemických časech?

Již druhým rokem je život nejen zdravotníků do značné míry pod taktovkou aktuální pandemie nemoci COVID-19. Přestože „covidová“ agenda v ordinacích mnoha lékařů stále dominuje, civilizační onemocnění – zejména za kardiovaskulární (KV) a onkologická – nikam nezmizela a nelze před nimi zavírat oči. 

Na nutnost správně a dostatečně intenzivně léčit KV onemocnění, zejména hypertenzi, apeluje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti a přednosta II. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 KV onemocnění zásadně ovlivňují kvalitu života, především morbiditu a mortalitu. Ani v době pandemie COVID-19 nelze rezignovat na jejich léčbu. Největší odpovědnost, přinejmenším z pohledu zdravotnických služeb, nesou dvě odbornosti – praktičtí lékaři a kardiologové.

Jak vnímá současnou epidemiologickou situaci a co si o vývoji léčby KV onemocnění v souvislosti s probíhající pandemií myslí A. Linhart? „Nový nástup pandemie byla opravdu špatná zpráva. My jsme byli rádi, když všechno odeznělo – to, čeho jsme byli svědky, opravdu nebyla veselá a příjemná setkání. Měli jsme před sebou jedince skutečně v kritickém stavu. A já za více než 30 let praxe v životě neviděl tolik lidí umírat. Horší je, že řada nemocných si mohla tyhle komplikace ušetřit. Nemuseli jsme mít tak těžké průběhy, jako jsme vídali během první vlny. A nám je to velmi líto,“ říká na úvod s povzdechem.

Proč léčbu hypertenze určitě neopomíjet ani v pandemických časech?
Více informací
Lécba arteriální hypertenze v roce 2024
Více informací
Fixní antihypertenzní léčba: čím dříve, tím lépe
Více informací