ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odborné časopisy zdarma

Dialogues in Cardiovascular medicine

DIALOGUES in Cardiovascular medicine vychází třikrát ročně a je to časopis pro kardiology a lékaře, kteří se zajímají o kardiologii. Cílem je poskytnout aktuální informace o konkrétních oblastech kardiovaskulární medicíny a podpořit otevřený dialog.

Přejít na web
Heart and Metabolism

Heart and metabolism je čtvrtletník zaměřený na léčbu ischemie myokardu. Jeho cílem je informovat kardiology a další odborníky o nejnovějších poznatcích v oblasti metabolismu srdečních chorob a zvyšovat povědomí o jejich potenciálních klinických důsledcích.

Přejít na web
Medicographia

Medicographia je profesionální časopis vydávaný čtvrtletně společností Servier od roku 1979. Každé číslo časopisu se zaměřuje na jedno téma v dané terapeutické oblasti, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, centrální nervový systém, psychiatrie, cukrovka a metabolismus.

Přejít na web