ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyšší tepová frekvence u hypertoniků jako prediktor horší prognózy

Málo diskutovanou skutečností je fakt, že velmi častým jevem u pacientů s hypertenzí je zvýšená tepová frekvence (TF). 

Více než 30 % pacientů s hypertenzí má klidovou TF 80 tepů/min nebo více. Přitom z řady klinických studií víme, že zvýšená klidová TF je u běžné populace spojena s nepříznivou KV prognózou – zvýšeným rizikem KV onemocnění, ICHS, náhlého srdečního úmrtí i celkové mortality. Zvýšená TF (klidová TF > 80 tepů/min) je proto u hypertenze uznávaným KV rizikovým faktorem. Nedostatečná kontrola TK ale i dlouhodobě zvýšená sympatická nervová aktivita a tedy i TF zůstává nadále zásadním problémem. Mezi faktory související s nedostatečnou kontrolou TK patří terapeutická inercie (mnoho pacientů zůstává na monoterapii a/nebo užívá suboptimální dávky, a to i přes nedostatečnou kontrolu TK) a nízká adherence k léčbě.

Úskalí léčby u obézního hypertonika s tendencí k otokům dolních končetin – kazuistika
Více informací
Proč léčbu hypertenze určitě neopomíjet ani v pandemických časech?
Více informací
Lécba arteriální hypertenze v roce 2024
Více informací